Toți cei care vor participa în acest an la Evenimentul Excepțional de Vindecare, ce va avea loc duminică 1 septembrie la Costinești, vor primi în mod gratuit o sticluță cu mir perfect natural, realizat special pentru acest eveniment.

Redăm mai jos câteva dintre efectele excepționale ale mirului perfect natural. O listă mai amplă a acestor efecte benefice puteți găsi în Programul Taberei Costinești, vol 1 pag. 282.

Este binevenit să citiți cu multă atenție, chiar de 2-3 ori, întreaga gamă a acestor efecte, pentru a putea observa declanșarea unor procese de rezonanță ocultă în universul ființei voastre, ce vor facilita la rândul lor apariția cu mai mare ușurință a unor salturi lăuntrice.

– Declanșează în universul ființei umane procese de rezonanță ocultă cu energiile subtile sublime ale unor atribute dumnezeiești, cum ar fi de exemplu Atributul Dumnezeiesc al Armoniei Dumnezeiești, Atributul Dumnezeiesc al Credinței Dumnezeiești, Atributul Dumnezeiesc al Detașării Dumnezeiesc, Atributul Dumnezeiesc al Fericirii Dumnezeiești, Atributul Dumnezeiesc al Iubirii Dumnezeiești, Atributul Dumnezeiesc al Sfințeniei Dumnezeiești, Atributul Dumnezeiesc al Sănătății Dumnezeiești.

– Are efecte benefice generale, ca de exemplu: face să apară un efect armonizator global; conferă o stare de echilibru, atât la nivel psihic, cât și la nivel mental; declanşează procese de transmutație biologică a potențialului substanțial creator sexual; determină sublimarea spontană în etajele superioare ale fiinţei a energiei subtile specifice ce apare în urma proceselor de transmutație biologică la temperatura trupului.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil de forță muladhara chakra, printre care: amplifică energia subtilă a vieții; are efecte revigorante, regeneratoare și reîntineritoare; ajută la menținerea sau la redobândirea stării de sănătate optimă; impulsionează și accelerează declanșarea proceselor de vindecare.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil de forță swadhisthana chakra, printre care: favorizează eliminarea inhibiţiilor paralizante; trezeşte, dinamizează şi amplifică puterea de control asupra potenţialului substanțial creator; facilitează descoperirea spontană a aspectelor minunate şi fermecătoare ale existenţei; diminuează și face să dispară blocajele subtil-energetice ce există la nivelul învelișului eteric.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil de forță manipura chakra, printre care: determină diminuarea influenţei limitatoare, acaparatoare a ego-ului; estompează egocentrismul; favorizează eliminarea feluritelor tensiuni, ce apar atât în sfera emoțională, cât și în sfera mentală; conferă o stare globală pregnantă de bunăstare; trezeşte şi amplifică o stare stenică de încredere în sine; trezeşte o viziune optimistă asupra vieţii; face cu putință apariția unei stări de integrare armonioasă a voinţei individuale în Voinţa inefabilă lui Dumnezeu.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil de forță anahata chakra, printre care: conferă apariția unei stări de blândeţe şi îngăduinţă; trezeşte și dinamizează starea de bunăvoinţă; trezeşte şi amplifică starea de compasiune; face să apară o stare pregnantă de împăcare cu sine însuși ce permite o integrare armonioasă în mediul înconjurător; face cu putință percepția inefabilă a iubirii dumnezeiești; trezeşte şi amplifică starea de recunoştinţă.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil de forță vishuddha chakra, printre care: creează premisele apariției unei stări pregnante de receptivitate mentală elevată; ajută la eliminarea și la anihilarea influenţelor perturbatoare sau nefaste; favorizează eliminarea și anihilarea feluritelor influenţe malefice; trezește şi amplifică starea de inspirație binefăcătoare şi deschide ființa către o ghidare dumnezeiască; conferă apariția unei stări inefabile de protecţie providențială; facilitează purificarea câmpului subtil auric.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil de forță ajna chakra, printre care: favorizează eliminarea gradată a obiceiurilor nefaste şi a viciilor de tot felul; trezeşte şi îmbunătăţeşte atenţia; conferă o excelentă capacitate de control asupra energiilor subtile eterice; trezeşte și amplifică o stare de calm lucid; facilitează inducerea și aprofundarea unei stări infebile de nemişcare a conștiinței ce facilitează revelațiile spirituale; rafinează şi elevează dorinţele.

– Are efecte benefice la nivelul centrului subtil fundamental de forță sahasrara, printre care: trezește o stare de aspiraţie frenetică ce este orientată către Dumnezeu; conferă o stare de calm şi de liniște lăuntrică excelentă; dinamizează și amplifică manifestarea unei credinţe puternice în Dumnezeu; facilitează detaşarea faţă de tot ceea ce este iluzoriu şi efemer; facilitează elevarea frecvenţei de vibraţie a ființei; facilitează apariţia unor stări pregnante de fericire; trezeşte şi amplifică starea de umilinţă.