Înscrierile se vor realiza în zilele de 28, 29 și 30 august, la terenul pentru spirale al yoghinilor, după următorul program:

  • Luni 28 august: 12:00 – 13:00, 18:00 – 19:00
  • Marți 29 august: 12:00 – 13:00, 17:30 – 18:30
  • Miercuri 30 august: 11:00 – 12:00, 17:30 – 18:30

Cei care nu cunosc această locaţie sunt rugaţi să solicite informaţii suplimentare la numărul de telefon 0241.734.330.

Pentru înscriere sunt necesare:

  • 2 fotografii (tip buletin sau format 10/15). Pe spatele fotografiilor se vor nota datele personale (nume, prenume, oraş, data naşterii). Atenţie! Persoanele care au primit un nume nou prin botez, sunt rugate să îşi treacă atât numele din actul de identitate, cât şi numele de botez;
  • act de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport);
  • un formular-tip „Cerere de înscriere” care va fi luat de la organizatori când se vor preda fotografiile și care va fi completat și predat organizatorilor când se va ridica legitimația specială de acces la acest eveniment.

Atenţie! Limita de vârstă pentru înscriere este 18 ani.

La acest eveniment se pot înscrie toate persoanele care doresc aceasta, inclusiv cei care nu au avut acces în anul 2015.

Persoanele care doresc să se înscrie prin intermediari vor trimite o copie a actului de identitate pe care îşi vor scrie numele în clar, vor semna şi vor adăuga menţiunea „Conform cu originalul“, indicând totodată în scris şi care este numele persoanei împuternicite să realizeze înscrierea pentru acest eveniment.

La această manifestare vor putea să participe chiar şi persoane din alte ţări, iar traducerea se va asigura în următoarele limbi: franceză, engleză, germană, italiană, maghiară, spaniolă, cehă şi rusă. Pentru aceasta este necesar ca fiecare participant vorbitor al unei alte limbi decât româna să indice la înscriere limba în care doreşte să realizeze audierea.

Recomandăm participanţilor să aducă şi să predea împreună cu cererea de înscriere completată anumite copii ale unor documente medicale (de exemplu scrisoare medicală, certificat medical, adeverinţă medicală, bilet de ieşire din spital, scrisoare de informare de la medicul de familie, analize medicale sau rezultate ale unor investigatii imagistice) ce au legătură cu problema sau problemele de sănatate cu care se confruntă respectiva persoană.

Accesul la evenimentul din data de 1 septembrie 2017 se va face pe baza unei legitimaţii speciale care va fi eliberată în mod gratuit, în ziua de 31 august 2017. Legitimaţia se va putea ridica atât personal, cât şi printr-un intermediar ce va avea o copie după buletinul persoanei pentru care solicită legitimaţia, de la terenul de spirale al yoghinilor în ziua de joi, 31 august, între orele 12:00 – 13:00 și 17:30 – 18:30.