Înscrierile se vor realiza în zilele de 28, 29, 30 și 31 august 2018, la terenul pentru spirale, după următorul program:

– marți 28 august: 18:00-19:00
– miercuri 29 august: 18:00-19:00
– joi 30 august: 17:30-18:30
– vineri 31 august:17:30-18:30

Cei care nu cunosc această locaţie pot să consulte harta aici.

Pentru înscriere sunt necesare:

2 fotografii (tip buletin sau format 10/15 cm.). Pe spatele fotografiilor se vor nota datele personale (nume, prenume, oraş, data naşterii). Atenţie! Persoanele care au primit un nume nou prin botez, sunt rugate să îşi treacă atât numele din actul de identitate, cât şi numele de botez.
– un act de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport).
– un formular-tip „Cerere de înscrierecare va fi luat de la organizatori când se vor preda fotografiile şi care va fi completat şi predat organizatorilor când se va ridica legitimatia specială de acces la acest eveniment.

La acest eveniment se pot înscrie toate persoanele peste 18 ani care doresc aceasta, inclusiv cei care nu au avut acces în anul 2015.

Persoanele care doresc să se înscrie prin intermediari vor trimite o copie a actului de identitate pe care îşi vor scrie numele în clar, vor semna şi vor adăuga menţiunea „Conform cu originalul“, indicând totodată în scris şi care este numele persoanei împuternicite să realizeze înscrierea pentru acest eveniment.

La această manifestare vor putea să participe chiar şi persoane din alte ţări, iar traducerea se va asigura în următoarele limbi: franceză, engleză, germană, italiană, maghiară, spaniolă, cehă şi rusă. Pentru aceasta este necesar ca fiecare participant vorbitor al unei alte limbi decât româna să indice la înscriere limba în care doreşte să realizeze audierea.

Accesul la evenimentul din data de 2 septembrie 2018 se va face pe baza unei legitimaţii speciale care va fi eliberată în mod gratuit, în ziua de 1 septembrie 2018.

Legitimaţia se va putea ridica atât personal, cât şi printr-un intermediar ce va avea o copie după buletinul persoanei pentru care solicită legitimaţia, de la terenul de spirale, sâmbătă 1 septembrie între orele 12:00 – 13:00 și 18:00 – 19:00: