Înscrierile se vor realiza în ziua de 30 august, la terenul pentru spirale al yoghinilor, între orele 11:30-13:00 și 17:30-19:00.
Cei care nu cunosc această locaţie sunt rugaţi să solicite informații suplimentare la numărul de telefon 0341.176.784.

Pentru înscriere sunt necesare:
– două fotografii (tip buletin sau format 10/15 cm.). Pe spatele fotografiilor se vor nota datele personale (nume, prenume, oraş, data naşterii). Persoanele care au primit un nume nou prin botez sunt rugate să îşi treacă atât numele din actul de identitate, cât şi numele de botez.
– act de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport).

Atenţie! Limita de vârstă pentru înscriere este de 18 ani.

La acest eveniment se pot înscrie toate persoanele care doresc aceasta, inclusiv cei care nu au avut acces în anul 2015.

Persoanele care doresc să se înscrie prin intermediari vor trimite o copie a actului de identitate pe care îşi vor scrie numele în clar, vor semna şi vor adăuga menţiunea „Conform cu originalul“, indicând totodată în scris şi care este numele persoanei împuternicite să realizeze înscrierea pentru acest eveniment.

La această manifestare vor putea să participe chiar şi persoane din alte ţări, iar traducerea se va asigura în următoarele limbi: franceză, engleză, germană, italiană, maghiară, spaniolă, cehă şi rusă. Pentru aceasta este necesar ca fiecare participant vorbitor al unei alte limbi decât româna să indice la înscriere limba în care doreşte să realizeze audierea.

Accesul la Evenimentul din data de 1 septembrie 2019 se va face pe baza unei legitimaţii speciale care va fi eliberată în mod gratuit. Legitimaţia se va putea ridica atât personal, cât şi printr-un intermediar ce va avea o copie după buletinul persoanei pentru care solicită legitimaţia, de la terenul de spirale al yoghinilor, sâmbătă 31 august, între orele 17:30 – 19:00.