Începând din anul 2015, în luna septembrie a fiecărui an are loc la Costineşti, la iniţiativa profesorului de yoga Gregorian Bivolaru, un Eveniment Excepţional în cadrul activităţilor deschise ale Mişcării Charismatice Teofanice. La acest Eveniment vor putea participa în mod liber și complet gratuit ființe umane care au felurite boli sau tulburări organice, care au deplină credinţă în Dumnezeu şi care totodată aspiră să primească şi să beneficieze de Graţia Sa dumnezeiască, precum şi de ajutorul dumnezeiesc pe care îl vor oferi la unison cu acea ocazie îngerii, anumiţi arhangheli, anumiţi serafimi şi anumiţi heruvimi.

Participarea la acest Eveniment va face cu putinţă felurite vindecări miraculoase, unele transformări spirituale excepţionale, precum şi revărsări ale Graţiei dumnezeieşti asupra tuturor acelora pe care Dumnezeu Tatăl, împreună cu îngerii Săi, împreună cu arhanghelii Săi, împreună cu serafimii Săi şi împreună cu heruvimii Săi îi va alege spre a beneficia de dumnezeieştile haruri şi daruri pe care Dumnezeu Tatăl le va revărsa din preaplinul Său infinit asupra noastră cu acea ocazie.

Participarea la Eveniment este gratuită, dar presupune parcurgerea câtorva etape. În primul rând este necesar ca toţi aceia care doresc să participe să se înscrie în prealabil. Aspectele organizatorice referitoare la înscriere vor fi comunicate înaintea fiecărui astfel de eveniment anual. Fiecare persoană care se va înscrie va primi o legitimaţie specială de participare, oferită în mod gratuit și care va putea fi apoi folosită și în anii următori. Vârsta minimă pentru înscriere este de 18 ani.

În ziua anunțată pentru desfășurarea Evenimentului, participanţii vor aduce cu ei o sticlă din sticlă, închisă cu dop de plută, plină cu apă de izvor, care a fost binecuvântată în prealabil de 21 de ori și de asemenea o bucată de pânză albă pe care o vor pune, la momentul potrivit, sub picioarele goale.

Pentru a mări şansele apariţiei unor ameliorări spectaculoase sau chiar ale vindecării prin miracol dumnezeiesc a bolilor şi tulburărilor de sănătate cu care se confruntă cei care intenționează să participe, este binevenit ca fiecare să facă primii paşi importanţi către Dumnezeu. Vă sugerăm trei modalităţi de a realiza această apropiere de Dumnezeu. Aceste modalităţi sunt facultative şi nu condiţionează participarea la Evenimentul Excepţional.

Postul pregătitor

În primul rând îi sfătuim pe cei care doresc să participe să ţină în prealabil în mod riguros un număr de 12 zile de post negru – practică ce mai este numită ”repaos alimentar total”. Postul va fi realizat doar cu apă, timp de minim 24 de ore, în zilele sau săptămânile premergătoare acestui eveniment. În ziua Evenimentului propriu-zis, toţi participanţii vor ține cea de-a 13-a zi de post negru, care se va încheia la trei ore după finalul acestui Eveniment Excepţional.

Este important să ne dăm seama că, prin intermediul acestui sacrificiu ce este liber consimţit, mărim considerabil şansele ca Bunul Dumnezeu să se îndure şi să ne facă să beneficiem fiecare de Graţia Sa dumnezeiască şi de compasiunea Sa dumnezeiească nesfârşită. Realizarea acestui post presupune din partea noastră un sacrificiu total, necondiţionat, altruist, plin de abnegaţie, ce nu include deloc ideea unui troc penibil, negustoresc, pe care îl facem cu Dumnezeu Tatăl, de genul: „Iată, eu postesc, dar şi Tu, Doamne Dumnezeule, trebuie să mă vindeci, căci iată, eu ţin aceste zile de post, iar Tu trebuie să mă vindeci imediat pentru aceasta”. Realizarea postului nu se poate baza pe o intenție meschină, egoistă, de genul: „Iată, Doamne Dumnezeule, că eu fac acest sacrificiu, dar mă aştept că Tu să-mi vindeci bolile şi tulburările”.

Cei care aleg, în mod liber, să ţină aceste zile de post, pot să aleagă să ţină una, două sau chiar trei zile de post pe săptămână, dar e bine de ştiut că nu este necesar ca zilele respective de post să fie consecutive.

Ultima zi de post dintre cele 12 va fi realizată cel târziu cu trei zile înainte de acest Eveniment. Totodată, este important să reţinem că participanţii la acest Eveniment Excepţional vor posti de asemenea cu toții în ziua Evenimentului începând cu ora 00:00 noaptea şi vor încheia acest post la 3 ore după încheierea evenimentului, iar aceasta va fi cea de a 13-a zi de post. Spre deosebire de celelalte 12 zile de post, aceasta se va încheia la 3 ore după încheierea Evenimentului.

Ținem să precizăm că toţi cei ce urmează felurite tratamente sau cure naturale pe bază de plante medicinale vor putea continua folosirea acestora, eventual sub formă de pulbere administrată sublingual, chiar şi în zilele de post negru, însă vor folosi așa cum este necesar doar plantele de leac în cantitățile indicate care fac efectiv parte din respectivul tratament pe care îl urmează.

Toate cele 12 zile de post negru ce vor fi alese de către fiecare în parte (precum și cea de-a 13-a zi de post negru, ce se va realiza de către toţi participanţii în ziua desfășurării Evenimentului), vor fi consacrate în prealabil, într-un mod clar şi categoric, pentru participarea la acest Eveniment Excepţional, folosind în prealabil următoarea formulă:

Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Ţie îţi dăruiesc, în mod total şi necondiţionat, aici şi acum, fructele acestui post negru, care va cuprinde un număr de 12 zile, plus ziua propriu-zisă în care se va desfăşura acest Eveniment spiritual excepţional la care voi participa, care va fi cea de-a 13-a zi.

În cazul fiinţelor umane care (din diferite motive) aleg să nu ţină cele 12 zile de post negru, ele vor consacra doar ziua de post din data Evenimentului, începând de la ora 00:00 noaptea şi, în mod adecvat, vor rosti în prealabil următoarea formulă rituală:

Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Ţie îţi dăruiesc, în mod total şi necondiţionat, aici şi acum, fructele acestui post negru pe care îl realizez începând cu ora 00:00 noaptea şi Te implor cu umilinţă, cu speranţe îndreptăţite şi cu iubire să mă ajuţi după marea milă a Ta, dăruindu-mi tot ceea ce am nevoie, atât în ceea ce priveşte sănătatea mea trupească, cât şi în ceea ce priveşte bunăstarea mea sufletească şi spirituală. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Amin!

Purificarea necesară

A doua modalitate de a ne apropia de Dumnezeu constă, pentru orice fiinţă umană, mai ales dacă ea aspiră sincer și cu fervoare să participe la acest eveniment spiritual de excepţie și chiar vrea să beneficieze din plin de pe urma revărsării Graţiei dumnezeieşti, să se decidă ca imediat după citirea acestui anunţ să se pregătească într-un mod adecvat și pentru aceasta este binevenit să renunţe într-un mod strict şi categoric să mai consume carne, peşte, cafea, tutun, ciuperci halucinogene, produse sau substanţe stupefiante, droguri și alcool (cu excepţia extractelor alcoolice de genul bitter-ului precum și a altor tincturi din plante medicinale, ce vor putea fi folosite de cei care se tratează prin astfel de modalități numai în cantităţi mici, care nu este cazul să depășească prin cumul cantitatea totală de 10 grame pe zi).

Legământul cu Dumnezeu

A treia modalitate de a realiza fără amânare paşii necesari spre Dumnezeu este un legământ de credinţă faţă de Dumnezeu. Este binevenit, dar în unele cazuri poate fi chiar necesar, ca fiecare dintre cei sau cele care doresc şi intenţionează să participe la acest Eveniment să realizeze în prealabil lăuntric un fundamental legământ spiritual solemn între ființa sa şi Dumnezeu Tatăl, legământ care apoi este necesar să fie respectat toată viaţa. Prin acest legământ, fiecare dintre cei care aleg să facă aceasta imploră ajutorul, imploră Graţia dumnezeiască, imploră aspiraţia dumnezeiască pentru ca viaţa sa, pentru ca existenţa sa să capete o direcție, o orientare eminamente benefică, dumnezeiesc integrată, astfel ca fiinţa umană respectivă să înceapă şi apoi să continue un proces de îndumnezeire, proces care este foarte important să se întindă şi chiar să se intensifice din ce în ce mai mult pe parcursul întregii sale vieţi.

Acest legământ solemn va fi înfăptuit de 3 ori la rând, în 3 zile distincte şi va fi finalizat în cea de a 11-a zi de post negru aleasă. Sugerăm ca cele trei legăminte de acest gen să fie realizate efectiv în a 9-a zi de post (prima integrare), în a 10-a zi de post (a doua integrare) şi în a 11-a zi de post (a treia integrare).

Vă oferim o astfel de formulă rituală, pe care o veţi putea utiliza fiecare:

Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, încă de la Începuturi, Tu eşti Cel care m-ai creat după chipul şi asemănarea Ta. Ţie mă dăruiesc de acum înainte – trup și suflet – în mod total şi necondiţionat.

Te implor cu iubire, cu credință și cu umilință să Te manifeşti adeseori în şi prin fiinţa mea, spre a mă ajuta să urc către Tine şi să fac paşi siguri şi din ce în ce mai rapizi pe calea îndumnezeirii fiinţei mele, clipă de clipă, cu ajutorul Tău.

Te implor cu umilinţă, cu speranţă îndreptăţită, cu iubire, ajută-mă după marea milă a Ta şi Te conjur să faci să apară neîncetat în viaţa mea semnele şi sincronicitățile Tale, de care am nevoie spre a mă ghida.

Te implor cu umilinţă şi mă deschid pentru totdeauna și în totalitate Ţie spre a face să se manifeste din ce în ce mai des, în şi prin fiinţa mea, doar Voia Ta. Ştiu că această Voie a Ta este un Atribut Dumnezeiesc ce se manifestă întotdeauna sub forma unei energii subtile sublime, a cărei frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată.

Te implor şi totodată aspir cu fervoare să mă ajuţi să devin și apoi să rămân canalul tainic în şi prin care Te manifeşti deseori Tu, atât în existenţa mea, cât şi în viaţa fiinţelor umane care sunt dispuse și deschise să primească inspiraţia dumnezeiască, ghidarea dumnezeiască şi ajutorul dumnezeiesc ce se manifestă prin mine, în ipostaza de umil canal al prezenţei Tale veşnice, atotputernice şi misterioase.

Facă-se, în vecii vecilor, doar Voia Ta. Îţi mulţumesc cu recunoştinţă pentru tot ceea ce îmi dăruieşti şi pentru tot ceea ce îmi vei dărui. Amin! Amin! Amin!

 

În ziua Evenimentului

Participanții vor veni la locul de desfășurare a Evenimentului conform programului anunțat, având la ei legitimația, sticla cu apă și pânza albă, dar fără să aibă asupra lor nici un fel de echipamente electronice (telefon mobil, tabletă, laptop, ceas, GPS etc). În funcție de numărul de participanți, activitățile pregătitoare, inclusiv formarea spiralei, este posibil să dureze câteva ore. Pentru participanții din alte țări se asigură traducerea în principalele limbi de circulație internațională.

Toate persoanele ce participă la acest Eveniment vor putea primi (numai dacă doresc aceasta) un amestec special de plante de leac sacre (sub formă de pulbere măcinată de plante) pe care îl vor umecta cu apă binecuvântată din sticla pe care o vor aduce cu ele și apoi vor pune pasta de plante sub limbă și, după ce le vor ține acolo minim 20 de minute, le vor mesteca timp de 2 minute iar în final le vor înghiți atent cu apă.

În finalul acestei acțiuni, cei care au avut trăiri excepționale și doresc să facă relatări pot să le facă pe loc, la microfon. Astfel de relatări se pot trimite și ulterior, în scris, pe adresa de contact a site-ului.

Toţi cei care vor constata ameliorări apreciabile ale stării de sănătate sau chiar vindecări miraculoase ale bolilor și ale tulburărilor cu care se confruntau sunt sfătuiţi ca, pentru continuarea și definitivarea procesului miraculos de vindecare, precum şi pentru permanentizarea vindecării, să consacre ulterior, special pentru aceasta, câte o zi de post negru pe săptămână, iar în cazul în care au ales deja să mai realizeze pentru un alt țel o altă zi de post, vor putea alege o altă zi pe care o consideră ca fiind adecvată în cursul săptămânii, care (eventual) va putea fi ori vinerea, ori duminica.

De asemenea, toți cei care vor constata ameliorări considerabile sau vindecări miraculoase ale bolilor şi tulburărilor cu care s-au confruntat sunt invitaţi să participe în continuare, timp de 7 ani la rând, la aceste manifestări miraculoase, pentru a aprofunda mai mult, beneficiind de Graţia dumnezeiască, procesul de ameliorare a stării de sănătate, precum şi pentru a aprofunda şi a definitiva procesul de vindecare miraculoasă ce a survenit deja prin miracol dumnezeiesc în cazul lor, în urma participării la acest Eveniment Excepţional. Vă rugăm să luaţi aminte că toţi cei care vor lua în considerare – aşa cum se cuvine – acest sfat vor avea, putem fi absolut siguri de aceasta cu anticipație, numai de câştigat şi vor putea fi siguri că procesul propriu-zis al vindecării lor şi apoi consolidarea vindecării miraculoase pe deplin se vor manifesta în universul lor lăuntric şi totodată aceasta le va permite să beneficieze din plin de pe urma energiei subtile sublime a Graţiei dumnezeieşti ce se va revărsa din abundență periodic, o dată pe an, în universul lor lăuntric, care astfel se va deschide și mai mult pentru a beneficia din plin de pe urma acestui ajutor dumnezeiesc miraculos și inestimabil.

Calendar recomandat

Datele din tabelul de mai jos sunt orientative şi facultative.

Activitate Perioada recomandată  
Zi de post (1) 12 iunie – 18 iunie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (2) 19 iunie – 25 iunie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (3) 26 iunie – 02 iulie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (4) 03 iulie – 09 iulie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (5) 10 iulie – 16 iulie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (6) 17 iulie – 23 iulie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (7) 24 iulie – 30 iulie 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (8) 31 iulie – 06 august 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.
Zi de post (9) 07 august – 13 august 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.Primul legământ lăuntric cu Dumnezeu.
Zi de post (10) 14 august – 20 august 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.Al doilea legământ lăuntric cu Dumnezeu.
Zi de post (11) 21 august – 27 august 2023 Fiecare va alege ziua de post în această perioadă.Al treilea legământ lăuntric cu Dumnezeu.
Zi de post (12) 30 august 2023 A 12-a zi de post se ține cu 3 zile înainte de Evenimentul spiritual excepţional
Zi de post (13) duminică, 3 septembrie 2023 Postul realizat în ziua de desfășurare a Evenimentului spiritual excepţional