Arta binecuvântării

Arta binecuvântării este o metodă practică prin intermediul căreia avem acces la Energia Supremă a lui Dumnezeu, pe care o invocăm pentru noi sau pentru alte ființe umane pe care dorim să le ajutăm.

Termenul „binecuvântare” reprezintă traducerea românească a latinescului „benedictio”, echivalentul grecescului „evloghia” – și înseamnă „a vorbi de bine”, „a lăuda”, „a cinsti”, „a sărbători”. Conținând ideea de cuvânt/logos, nu se referă doar la o simplă rostire de lucruri bune la adresa cuiva, ci are legătură cu puterea creatoare a cuvântului, cu Logosul dumnezeiesc.

În vechime, tinerii cereau binecuvântarea părinților atunci când își începeau propriul drum în viață sau când se căsătoreau. La fel, bucatele oferite ca ofrande cu ocazia sărbătorilor religioase erau binecuvântate de preoții care oficiau ritualul. Binecuvântarea a fost întotdeauna apanajul oamenilor înțelepți, pentru a atrage grația lui Dumnezeu asupra acelora care aveau nevoie, într-o ocazie specială.

În pofida materialismului științific răspândit pe scară largă, oamenii continuă totuși să caute protecția lui Dumnezeu. Poate unul dintre cele mai impresionante exemple este cel din aprilie 1970, când milioane de americani s-au rugat la unison – pe străzi, la radio și la televiziuni – la îndemnul președintelui Nixon, pentru întoarcerea în siguranță a cosmonauților de pe Apollo 13.

Nimic fără Dumnezeu

Din ce în ce mai des, de-a lungul întregii planete, oamenii se adună și se roagă sau meditează împreună pentru pacea lumii sau pentru diferite alte scopuri nobile. Dar nu numai atât. Pretutindeni în lume, șefii de stat și de guverne își depun jurămintele cu mâna pe Biblie, jurăminte care se încheie cu: „Așa să-mi ajute Dumnezeu”. Vedetele își fac cruce înainte de un show important, iar spitalele mari sunt neapărat dotate cu capelă și preot.

Însă, mai mult ca oricând, oamenii din ziua de azi au nevoie de metode. Foarte clare, practice, extrem de ușor de aplicat. Arta binecuvântării şi a autobinecuvântării implică să apelăm Graţia lui Dumnezeu pentru o altă fiinţă sau pentru noi înşine, în mod direct, fără intermediari.

Prin definiție, binecuvântarea este o rostire solemnă, însoțită de un gest, prin care o persoană invocă darurile lui Dumnezeu asupra altei persoane, a unui grup sau chiar asupra ei însăși. Gestul poate fi ridicarea mâinilor asupra cuiva, punerea unei mâini pe capul persoanei binecuvântate, însemnarea ei cu semnul crucii etc. Pot fi binecuvântate ființe vii, sau chiar ființe dragi decedate. Pot fi de asemenea binecuvântate acțiuni, case, locuri, situații, obiecte, alimente. Energia Spiritului lui Dumnezeu poate fi dirijată către orice, în toate poate apărea îndumnezeirea.

Tehnica de execuție

În cazul Artei binecuvântării, așa cum a fost ea revelată în cadrul Școlii de Yoga MISA, tehnica de execuție este extrem de simplă. În picioare, ridicăm mâna dreaptă (pentru stângaci, cea stângă) la nivelul umărului, cu palma deschisă și, cu ochii închiși, într-o atitudine de profundă interiorizare și dăruire față de Dumnezeu, rostim o anumită formulă sacră, în funcție de situație. După rostirea formulei, îndreptăm privirea lăuntrică într-un ușor strabism convergent către creștetul capului doar pentru câteva momente, după care rămânem în poziția indicată, pentru a percepe răspunsul inefabil ce se declanșează atunci. În final, se rostește o altă formulă sacră, pentru a ne exprima recunoștința față de Dumnezeu.

Formulele utilizate în Arta binecuvântării

▪ Pentru o singură ființă umană:

„Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Te implor cu umilinţă, dacă această fiinţă umană având numele de … (se rosteşte numele de botez – toate numele de botez dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-o, revărsând asupra ei, prin mine, Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin!“

▪ Pentru un grup de ființe umane:

„Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Te implor cu umilinţă, dacă acest grup de fiinţe umane merită, miluieşte-l, revărsând asupra lui, prin mine, Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin!“

▪ Formula de autobinecuvântare:

„Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Te implor cu umilinţă, dacă cel (cea) care Te roagă acum, având numele de… (se rosteşte numele de botez – toate numele de botez dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-l (miluieşte-o), revărsând asupra lui (ei) Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin!“

▪ Formula de binecuvântare pentru fiinţe umane care au părăsit planul fizic:

„Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Te implor cu umilinţă, dacă această fiinţă defunctă care în timpul vieţii a avut numele de… (se rosteşte numele de botez – toate numele de botez dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-o, revărsând asupra ei, prin mine, Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin!“

▪ Formula de binecuvântare pentru Dumnezeu Tatăl:

„Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Te implor cu umilinţă să faci astfel încât, prin ființa mea, în totalitate, să Te binecuvântez. Slavă Ţie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!“

▪ Formula de mulţumire care se rosteşte în final (sau chiar mai târziu):

„Îţi mulţumesc ,Tată Ceresc, că ai făcut din fiinţa mea vasul manifestării Graţiei Tale Supreme.“

Ce simțim, mai exact, când facem o binecuvântare

Prin practica acestei metode, tranzităm prin ființa noastră Energia Supremă a lui Dumnezeu, care se află dincolo de existenţă şi nonexistenţă. Această energie provine chiar din sfera atotputernică a Spiritului Infinit Etern al lui Dumnezeu Tatăl şi nu există nimic în întregul Macrocosmos care să fie egal cu ea sau mai presus de ea. Energia Sa supremă este atotputernică, omniprezentă, eternă şi ei i se subordonează absolut totul.

Fiinţa care o descoperă plenar înţelege că totul este inclus în fiinţa macrocosmică a lui Dumnezeu şi prin urmare nu există nimic în afara lui Dumnezeu Tatăl. Această Energie ne conduce la Unica Realitate Eternă, ne revelează adevărul spiritual cel mai înalt în legătură cu manifestarea ultimă a Spiritului Etern al lui Dumnezeu.

Fluxul Energiei Dumnezeiești care se revarsă în noi prin practica Artei Binecuvântării, chiar dacă este anemic la început, ne ajută să transcendem gradat maya (iluzia care este rădăcina tuturor plăcerilor şi suferinţelor), ne impulsionează să trăim o viaţă pură, spirituală, benefică. Energia Dumnezeiască Supremă ne ajută să ne detaşăm de tot ceea ce ne înlănţuie, ne face să descoperim înţelepciunea dumnezeiască neafectaţi de vârtejul vieţii, conducându-ne gradat către Eliberarea spirituală.

Ea ne învaţă că fiecare fiinţă este o creație a lui Dumnezeu  şi astfel face să crească în noi şi să fie mai mereu prezente în viaţa noastră iubirea, compasiunea, iertarea, nonviolenţa, dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. Ne ajută să descoperim natura Sinelui nostru Suprem, Atman, care este o scânteie din Dumnezeu Tatăl şi face să se trezească în fiinţa noastră iubirea nesfârşită, necondiţionată, conferindu-ne o putere lăuntrică extraordinară.

Efecte ale Artei binecuvântării

 • atingem treptat simplitatea şi puritatea unui copil, ceea ce presupune eliminarea a tot ceea ce este inutil şi fără sens în viaţa noastră privită global, primind în schimb bogăţia unei vieţi îndumnezeite;
 • resimțim plenar bucuria de a trăi, simțim amplificarea aptitudinii de apreciere la justa valoare a bucuriilor simple (reușim să ne bucurăm de o stare de relaxare, de o floare, de un surâs etc.);
 • devenim plini de compasiune faţă de toate fiinţele, trăim o stare de coeziune cu ceilalţi, fără disperare, ranchiună, concurenţă, ură;
 • devenim plini de înţelegere şi bunăvoinţă faţă de ceilalţi;
 • purificarea tuturor intenţiilor, modificarea destinului prin transcenderea karmei;
 • optimism desăvârşit;
 • devenim o forţă generoasă, capabilă să se dăruiască în slujba unui ideal superior, devenim capabili să recunoaștem cât mai bine Energia Dumnezeiască pentru a o putea dărui şi altora, dobândim capacitatea de a fi un releu pentru ceilalți;
 • eliberarea completă de prejudecăţi şi concepţii dogmatice, închistatoare;
 • observarea, înţelegerea şi respectarea în mod spontan şi cu naturaleţe a legilor firii, a Legilor Dumnezeiești;
 • obţinerea unui simţ desăvârşit al dreptăţii;
 • înţelegem mult mai bine pe cale intuitivă toate fiinţele şi în special fiinţele de sex opus.

Dar poate cel mai important aspect pentru începători este faptul că, prin Arta binecuvântării, oricine se poate convinge direct şi nemijlocit, în propria sa fiinţă, de faptul că Dumnezeu există cu adevărat.