Vă oferim în cele ce urmează transcrierea mesajului transmis de profesorul yoga Gregorian Bivolaru pentru participanții la întâlnirea Mișcării Charismatice Teofanice ce a avut loc în ultima zi a taberei de la Costinești 2014, prin care se anunță organizarea acestor evenimente în cadrul taberelor yoghine de la Costinești, începând cu anul 2015.

Dragii mei,

Ținem să vă anunţăm, cu o imensă bucurie şi cu o profundă recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu, că în urma unui mesaj spontan ce provine de la Dumnezeu Tatăl şi care a apărut în noaptea de 6 spre 7 septembrie 2014 am fost anunţaţi că a venit momentul să se organizeze de către noi, în condiţii speciale, o acţiune ce va fi în mod dumnezeiesc integrată şi ce va face cu putinţă felurite vindecări miraculoase, unele transformări spirituale excepţionale, precum şi revărsări ale graţiei dumnezeieşti, asupra tuturor acelora pe care Dumnezeu Tatăl, împreună cu îngerii săi, împreună cu arhanghelii săi, împreună cu serafimii săi şi împreună cu heruvimii săi, îi va alege spre a beneficia de dumnezeieştile haruri şi daruri pe care Dumnezeu Tatăl le va revărsa din preaplinul său infinit asupra noastră cu acea ocazie.

Vă anunţăm cu anticipaţie că vor putea participa la această acţiune în mod liber – dar în limita locurilor existente (disponibile) –, fiinţe umane care au felurite boli sau tulburări organice şi care au deplină credinţă în Dumnezeu, iar totodată aspiră să primească şi să beneficieze de graţia sa dumnezeiască, precum şi de ajutorul dumnezeiesc pe care îl vor oferi la unison cu acea ocazie îngerii, anumiţi arhangheli, anumiţi serafimi şi anumiţi heruvimi.

Vă anunţăm cu anticipaţie că acţiunea respectivă se va desfăşura în data de 6 septembrie 2015, între orele 17:00 şi 18:15. Vă anunţăm cu anticipaţie că la respectiva manifestare va putea să participe cine vrea să se vindece sau să-şi amelioreze starea de sănătate, în limita locurilor disponibile, dar în prealabil toţi participanţii la această acţiune în mod divin integrată, atunci când vor veni (spre a participa), vor aduce cu ei copii xerox după actele medicale, ce sunt doveditoare, ce atestă de ce boli suferă.

Vă anunţăm – cu anticipaţie – că validarea vindecărilor miraculoase ce se vor înfăptui cu ajutorul lui Dumnezeu se va face atât imediat, în finalul respectivei acţiuni (pentru cele care vor fi rapide şi extraordinare), pentru unele fiinţe umane ce se vor vindeca în mod miraculos, dar şi pe o perioadă de 49 de zile ce se va scurge după data acestei acţiuni. Considerăm că va fi necesar ca să se facă, atât pe parcursul acestei acţiuni divin integrate, cât şi în finalul ei, înregistrări video-audio.

Atenţie! Vă rugăm să aveţi în vedere că nu vor fi niciodată, subliniem, niciodată, admise la o astfel de acţiune divin integrată, ce se va organiza de acum înainte o dată pe an, în luna septembrie, la Costineşti, niciuna dintre persoanele care au fost cândva admise în cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, iar apoi nu au participat deloc, niciodată, la activităţile Mişcării Charismatice Teofanice, sau care nu şi-au ridicat apoi niciodată legitimaţia de participare.

Tot ceea ce urmează să ne fie dăruit de către Dumnezeu Tatăl – în imensa Sa bunătate şi iubire – cu acea ocazie este pentru noi toţi un alt semn dumnezeiesc ce ni se oferă deloc întâmplător şi care este de natură să ne mişte în mod profund şi durabil fiinţa, sufletul, impulsionându-ne să ne întoarcem cu o mai mare credinţă şi plini de speranţe îndreptăţite către El, spre a-I oferi cu adevărat primul loc în viaţa noastră. Este minunat să începem încă de pe acum să-I mulţumim cu o imensă recunoştinţă lui Dumnezeu Tatăl pentru aceste imense şi inestimabile daruri pe care ni le pregăteşte şi de care vom beneficia (cei care merităm) cu ocazia acelei manifestări în mod dumnezeiesc integrată.

În cazul în care pentru unii dintre voi există totuşi neclarităţi, există nelămuriri, vă rugăm să le formulaţi şi vă vom răspunde la ele în cadrul conferinţelor Mişcării Charismatice Teofanice de la Herculane, în anul 2015.

Acest mesaj ce ne-a fost transmis de Dumnezeu Tatăl este un prilej de mare bucurie spirituală pentru noi toţi, cei care suntem integraţi în cadrul Mişcării Charismatice Teofanice.