Accesul la Evenimentul spiritual excepţional de vindecare din data de 4 septembrie 2022 de la Costinești este gratuit și se va face pe baza unei legitimații speciale. Participarea la eveniment nu este condiționată de înscrierea în tabără. Atenţie! Limita minimă de vârstă pentru înscriere și participare este de 18 ani.
 

Înscrieri și eliberări de legitimații

  1. Persoanele care au legitimație de participare la acest eveniment din anii anteriori nu mai este necesar să facă o nouă înscriere.
  2. Pentru persoanele care nu mai au legitimație de acces la evenimentul special de vindecare (au pierdut-o, s-a deteriorat etc.) se va reface legitimația specială în mod gratuit. Pentru aceasta este necesar să aducă o fotografie tip tabără sau tip buletin.
  3. Persoanele care nu au deloc această legitimație au nevoie pentru înscriere de următoarele:

două fotografii (tip buletin sau format 10/15 cm.). Pe spatele fotografiilor se vor nota datele personale (nume, prenume, oraş, data naşterii). Atenţie! Persoanele care au primit un nume nou prin botez sunt rugate să îşi treacă atât numele din actul de identitate, cât şi numele de botez.

act de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport).

Persoanele care doresc să se înscrie prin intermediari vor trimite o copie a actului de identitate pe care îşi vor scrie numele în clar, vor semna şi vor adăuga menţiunea „Conform cu originalul“, indicând totodată în scris şi care este numele persoanei împuternicite să realizeze înscrierea pentru acest eveniment.

La această manifestare vor putea să participe chiar şi persoane din alte ţări, iar traducerea se va asigura în următoarele limbi: franceză, engleză, germană, italiană, maghiară, spaniolă, cehă şi rusă. Pentru aceasta este necesar ca fiecare participant vorbitor al unei alte limbi decât româna să indice la înscriere limba în care doreşte să realizeze audierea.

 

Comandament – Înscrieri pentru eveniment și pentru legitimații duplicat

  • 1  septembrie: 11:30-12:30, 17:30-18:30
  • 2  septembrie: 11:30-12:30, 17:30-18:30

 

Comandament – Eliberări de legitimații și de duplicate

  • 3 septembrie: 11:30-12:30, 17:30-18:30

 

Terenul pentru spirale – Înscrieri și eliberări de legitimații (noi și duplicate)

  • 4 septembrie: 13:00-14:00