La acest eveniment am urmărit ca după ce a început procedeul să mențin o stare de comuniune cu entitățile angelice. Am o afinitate cu arhanghelul Uriel, așa percep eu, și am urmărit să fac binecuvântări în inimă pentru arhanghelul Uriel și pentru toți îngerii păzitori care se aflau în jurul nostru. Instantaneu s-a declanșat o stare de iubire intensă, am perceput o energizare extrem de puternică care ținea șirurile zodiacale, întreaga mea ființă a început să vibreze intens, să fie cuprinsă de această stare de iubire minunată și de la nivelul lui muladhara chakra până în creștetul capului s-a produs o vibrație foarte, foarte intensă, întreaga mea ființă s-a dizolvat într-o stare extatică de fericire și de iubire copleșitoare, limitele trupului nu mai existau.

Urmăream plin de uimire această manifestare a iubirii lui Dumnezeu care mă dinamiza într-un mod specific, simţeam nuanțe ale iubirii greu de pus în cuvinte și toate acestea le percepeam prin această comuniune cu arhanghelul Uriel și cu îngerii păzitori, cu îngerul păzitor al meu în mod special.

La celelalte etape am perceput o stare de liniștire a ființei, o stare de martor detașat și până la finalul acestei minunate meditații am urmărit să păstrez o stare de comuniune cu îngerul păzitor prin rugăciunea „Înger, îngerașul meu“. Percepeam foarte clar după ce încheiam rostirea rugăciunii această comuniune intensă cu îngerul păzitor printr-o stare de vid mental extrem de energică, extrem de plină de vitalitate și de fericire.

Mulțumesc mult.

V.B., București

Preluat de pe site-ul Mișcarea Charismatică Teofanică